istorija -dp novi sad gas

Info servis vesti:

 • О Д Л У К А 19. Nov. 2021.

  На основу члана 19. Одлуке о изменама и допунама оснивачког акта „Нови Сад –Гас“ д.о.о. за дистрибуцијугаса, одржавање и извођење, Нови Сад, која је објављена у Службеном гласнику Републике Србије, број  48/2020. вд директора Друштва  доноси

  О Д Л У К У

   
  Нови Сад Гас је у току новембра 2021. године прешао на нове оперативне програме за финансије, књиговодство и технику.

  Рачуни за утрошени природни гас за октобар 2021. године касне са издавањем из разлога из става 1. ове Одлуке.

  С обзиром на наведене непредвиђене околности , камата за плаћање рачуна неће се обрачунати за све рачуне за месец октобар 2021. године плаћене до 1. децембра 2021. године.  ОДЛУКА

  вд директора
  Мр Милан Ђукић
   
   
 • ОБАВЕШЕЊЕ 09. Nov. 2021.

   

  Поштовани,

  у складу са чланом 1a став 2. Закона о државним и другим празницима у Републици Србији (Службени гласник РС број 43/2001, 1012007 и 92/2011) обавештавамо Вас да Друштво неће радити за време Дана примирја у Првом светско рату, у четвртак 11.11.2021.године.

  Друштво ће поново почети са радом у петак 12.11.2021. године.

  За време трајања празника, у случају потребе за хитним интервенцијама можете контактирати наше дежурне службе на телефоне 021/ 6411 900 и 021/6413 900 и бесплатан позив на број 0800 021 025.

  Вама и Вашим породицама желимо срећан празник.

                                                                                                                               Д И Р Е К Т О Р 

                                                                                                                              Мр Милан Ђукић

   
   
 • ОБАВЕШЕЊЕ 18. Oct. 2021.

   

  Поштовани потрошачи,

  Обавештавамо Вас да ће се извршити обустава испоруке гаса у Сремској Каменици дана 19.10.2021 ради прикључења нових потрошача

  Обустава ће трајати у периоду од 08- 16 часова. 

  Молимо Вас за разумевање и стрпљење током најављених радова.

   
   
 • ОБАВЕШЕЊЕ 07. Oct. 2021.

   

  У складу са  Одлуком Директора од 01.10.2021.године обавештавамо потрошаче да благајна Привредног друштва Нови Сад- Гас  д.о.о. на адреси ул. Теодора Мандића бр.21, Нови Сад и на адреси краља Петра бр.13 у Бачкој Паланци закључно са 01.01.2022.године престаје са радом.

   

  Сва плаћања обавеза потрошачи убудуће могу извршити на шалтерима пословних банака, поште, мењачницама које врше послове платног промета и путeм e-banking.

   

  Из разлога економичности и ефикасности у пословању, са циљем пружања услуга од важности за потрошаче и обављања делатности од јавног значаја и интереса, ценећи и чињеницу да значајно мали број потрошача врши уплате преко благајни Друштва, да је уступањем Топлане у Бачкој Паланци дошло до знатног смањења у обима пословања на територији те општине, а полазећи од анализе исказаних потреба корисника за успостављањем ефикасније комуникације али и од ограничења запошљавања у јавном сектору, донета је оваква одлука.
                                                                                                                      ВД Директор
                                                                                                                      мр Милан Ђукић
   
   
 • Обавештење 20. Sep. 2021.

   

  Поштовани потрошачи,

   

  обавештавамо да ће у периоду од 26.09.2021. у 06:00 до 27.09.2021. у 09:00 часова бити привремен прекид испоруке гаса од стране „Транспортгас Србија“ д.о.о. који изводи радове. У прекиду ће се налазити Нови Сад и потрошачи на Сремској страни.

   

  Молимо Вас за разумевање и стрпљење током најављених радова

   

  Obaveštenje

   
   
prethodna Strana 2 od 24. sledeća