istorija -dp novi sad gas

Info servis vesti:

 • Obaveštenje 25. Oct. 2018.

   

   

  Predmet: DOSTAVA PORUDŽBENICE PRIRODNOG GASA

   

   

  Poštovani,

   

  U cilju blagovremene izrade plana fizičkog obima distribucije prilikom ugovaranja nabavke prirodnog gasa sa isporučiocem JP“Srbijagas“, potrebno je da dostavite Vaše potrebe za prirodnim gasom za period od oktobra 2018 do decembra 2019. godine.

  Dostavljena mesečna dinamika potreba za prirodnim gasom biće korišćena kod ugovaranja sa JP“Srbijagas“ za 2019. godinu, kako bi obezbedili dovoljne količine gasa za potrebe svih potrošača koji su priključeni na distributivnu gasnu mrežu.

  Molimo Vas da sa punom odgovornošću popunite PORUDŽBENICU ZA PRIRODNI GAS i dostavite je na adresu DP“NOVI SAD-GAS“, Teodora Mandića 21, 21138 Novi Sad ili na

  e-mail: biljana.nenadic@novisadgas.rs.

  Porudžbenicu možete preuzeti i sa sajta www.novisadgas.rs

  Prijava se popunjava po principu: jedno merno mesto-jedna prijava.

   

  Uz porudžbenicu molimo vas da popunite i prijavu mesta isporuke za koju se ista odnosi.

   

  U prilogu dopisa dostavljamo Vam PORUDŽBENICU ZA PRIRODNI GAS, a rok za dostavu iste je 20.10.2018. Poštovanje datog roka je u interesu Vašeg urednog snabdevanja prirodnim gasom u navedenom periodu.

   

  Za sve informacije u vezi prijave potrošnje obratite se na telefone: 021/6413-135 i 6413-900 lok 153.

   

   

   

   

  S poštovanjem!

   

  DP “NOVI SAD-GAS“

   

   

  Porudžbenica za prirodni gas

   
   
 • OBAVEŠTENJE O RADNOM VREMENU BLAGAJNE U DANE USKRŠNJIH PRAZNIKA 03. Apr. 2018.

  Obaveštavamo cenjene potrošače da će blagajne preduzeća u dane praznika raditi po sledećem rasporedu:

  -   Petak, 06.04.2018. od 7,00 – 13,00

  -   Subota 07.04.2018. od 7.00 – 13.00

  -   Ponedeljak 09.04.2018. od 7.00 – 13.00

   

  Svojim  potrošačima želimo srećne uskršnje praznike!

   

  “NOVI SAD -  GAS”

   
   
 • Dostava porudžbenice prirodnog gasa 07. Jan. 2018.

  U cilju izrade plana fizičkog obima distribucije prilikom ugovaranja nabavke prirodnog gasa sa isporučiocem JP“Srbijagas“, potrebno je da dostavite Vaše potrebe za prirodnim gasom za prirodnim gasom za period od januara 2018. do decembra 2018.godine.

  Dostavljena mesečna dinamika potreba za prirodnim gasom biće korišćena kod ugovaranja sa JP“Srbijagas“ za 2018. godinu, kako bi obezbedili dovoljne količine gasa za potrebe svih potrošača koji su priključeni na distributivnu gasnu mrežu.

  Molimo Vas da sa punom odgovornošću popunite PORUDŽBENICU ZA PRIRODNI GAS i dostavite je na adresu DP“NOVI SAD-GAS“, Teodora Mandića 21, 21000 Novi Sad ili na 
  e-mail: biljana.nenadic@novisadgas.rs.

  Porudžbenicu možete preuzeti i sa sajta www.novisadgas.rs

  U slučaju da isporučilac JP“Srbijagas“ bude zahtevao plaćanje penala za naručene, a nepreuzete količine gasa, DP“NOVI SAD-GAS“ će pod istim uslovima izvršiti obračun svojim kupcima. Prijava se popunjava po principu: jedno merno mesto-jedna prijava.

  Rok za dostavu iste je 25.01.2018.godine. Poštovanje datog roka je u interesu Vašeg urednog snabdevanja prirodnim gasom u navedenom periodu.

  Za sve informacije u vezi prijave potrošnje obratite se na telefone: 021/6413-135 i 6413-900 lok. 142 Đuro Ćulibrk.

  Prilog (PDF): Porudžbenica za prirodni gas

  S poštovanjem!

  DP “NOVI SAD-GAS“

   
   
 • OBAVEŠTENJE O RADNOM VREMENU ZA NOVOGODIŠNJE PRAZNIKE 29. Dec. 2017.

   

  Obaveštavamo cenjene potrošače da će blagajne preduzeća u dane Novogodišnjih praznika raditi po sledećem rasporedu:

  subota, 30.12.2017.: 7:00 – 13:00

  ponedeljak, 01.01.2018.: neradni dan

  utorak, 02.01.2018.: neradni dan

   

  Svim našim potrošačima želimo srećnu i uspešnu 2018. godinu i srećne Božićne praznike!

  Kolektiv “NOVI SAD - GAS”

   
   
 • Cena prirodnog gasa za javno snabdevanje i cena pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa 28. Aug. 2017.

   

  Cena  prirodnog gasa za javno snabdevanje

  Upravni odbor “Novi Sad – Gas” DP je dana 25.08. 2017. godine doneo Odluku o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje. 

  Predlog cena upućen je Agenciji za energetiku na davanje saglasnosti, i primenjivaće se od 01.10.2017. godine.

  Prilog: Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

   

  Cena  pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa 

  Upravni odbor “Novi Sad – Gas” DP je dana 25.08. 2017. godine doneo Odluku o ceni pristupa sistemu za distribuciju gasa. 

  Predlog cena upućen je Agenciji za energetiku na davanje saglasnosti, i primenjivaće se od 01.10.2017. godine.

  Prilog: Odluka o ceni pristupa sistemu za distribuciju  prirodnog gasa

   

  S poštovanjem,

  Novi Sad - Gas DP

   
   
prethodna Strana 3 od 18. sledeća