korisnici novi sad gas

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

 

Услед новонастале ситуације узроковане ширењем вируса Covid19, у складу са препорукама и мерама Владе Републике Србије, обавештавамо Вас да је рад са странкама омогућен и телефонским и електронским путем.

Све потребне информације и мођете добити путем следећих бројева телефона односно путем e-mail адресе:

Опште информације одвијаће се телефонским путем преко call и инфо центра број 021/ 6411 900 и 021/6413 900 и бесплатан позив на број 0800 021 025 и путем електронске поште uprava@novisadgas.rs.  

 

Технички послови:

Снежана Вукобрат, послови на дистрибуцији гаса, телефон 063/448-163, меил: snezana.vukobrat@novisadgas.rs

Марко Шимић, послови техничке припреме, телефон 021/ 6411 900 локал 156, моб. 063/448-359 , меил: marko.simic@novisadgas.rs

 

Сектор изградње:

Милан Вујичић, послови сектора изградње, телефон 063/533-662, меил: milan.vujicic@novisadgas.rs

 

Комерцијални послови и послови рекламација

Бојана Кнежевић, послови референт аналитике, телефон 021/ 6411 900 локал 153, 

063/576-173, меил: bojana.knezevic@novisadgas.rs

 

Финансије: 

Aна Моросиук, послови књиговођа, телефон 021/ 6411 900, локал 117, меил ana.morosiuk@novisadgas.rs

Снежана Ђекић, шеф рачуноводства, телефон 021/ 6411 900 lokal 114, моб. 063/665-201, меил: snezana.djekic@novisadgas.rs

 

Писарница:

Биљана Варгец, послови писарнице, телефон 063/414 824

Нада Толић, послови писарнице, телефон 063/442 944

 

Правни послови: 

Драгана Ласица Алановић, телефон 021/6411 900 lokal 115, моб. 063/ 631-302, меил: dragana.lasica.alanovic@novisadgas.rs

 

Д И Р Е К Т О Р

Мр Милан Ђукић