korisnici novi sad gas

Саопштење

 

Поштовани потрошачи,

 

Нови Сад – Гас изражава дубоко жаљење због несреће која се догодила 07. марта 2021. године, на Петроварадину, а у којој су трагично преминули наши суграђани Илеане Урсу и Милан Ненадић. У овом, као и у неколико претходних случајева сличне врсте уочен је проблем одржавања, поправки и преправки на унутрашњим гасним инсталацијама, које потрошачи врше самостално или без асистенције овлашћених стручних сервисера, а које су у највећем броју случајева узрок оваквих и сличних немилих догађаја.

 

У циљу превенције и спречавања оваквих немилих догађаја Нови Сад – Гас ће са рачунима за фебруар месец послати потрошачима обавештење како да обезбеде унутрашње гасне инсталације и подсетити их да је за њихово редовно одржавање и контролу, као и за све поправке и преправке и било какве интервенције, неопходно ангажовати стручна лица – овлашћене сервисере.

 

Унутрашња гасна инсталација је обавеза власника стана или објекта и дистрибутер, у складу са Закон о енергетици пружа услугу контроле приликом прикључења потрошача на мрежу. У каснији поступак одржавња нема увид, нити без позива и обавештења потрошача може да пружи било какву помоћ у виду савета или информације. Све накнадне измене потрошач је дужан да спроведе од стране стручног лица - сервисера, у супротном ризикује да сам сноси терет евентуалне штете, а понекад и одговорности за свој и туђе животе.

 

Нови Сад – Гас упозорава да је строго забрањено вршење преправке гасне инсталације без претходног одобрења и сагласности дистрибутера гаса, као и да је за замену гасних трошила неопходно ангажовати искључиво овлашћеног сервисера уз присуство овлашћених лица дистрибутера гаса.

 

Један од начина да наши суграђани провере стање својих унутрашњих гасних инсталације јесте да повремено сапуницом проверавају спојеве на унутрашњој гасној инсталацији и да се у случају да примете непријатан мирис што може указивати на истицање гаса позову сервисера ради утврђивања и отклањања квара.

 

Сервисер треба да изврши замену црева на гасним уређајима атестираним гибљивим цревима уколико су постојећа црева неодговарајућа или им је прошао век трајања.

 

За гасне пећи неопходно је да се користе искључиво оригиналне атестиране цеви за одвод продуката сагоревања, као и да се уколико су гасни уређаји прикључени на димњак обавезно ангажују стручна лице за преглед и чишћење димњака. Преглед димњака врши се једном годишње, од стране димничара, а гасни апарати се сервисирају код овлашћених сервисера.

 

Фасадни комби бојлери никако не би смели да се прикључују на димњаке јер за то нису предвиђени, као што се никако не би смели користити гасни уређаји који немају термозаштиту.

 

Нови Сад – Гас не врши услугу инсталације и поправке унутрашњих гасних инсталација из разлога недовољне расположивости кадровских потенцијала и устаљене законске праксе, али је у циљу вођења социјално одговорне политике обезбедио службу за хитне интервенције која је у функцији 24 сата седам дана у недељи и којој грађани увек могу да се обрате за савет  и подршку на телефон  021/6413900 и 021/6411900 (за пријаву квара и хаварије  тастер 1).

 

Ако грађани примете истицање гаса у кућном мерно регулационом сету или осете непримерено карактеристичан мирис потребно је да одмах обавесте дистрибутера ради провере.

 

За сва појашњења стојимо Вам на располагању и трудићемо се као и до сада да Вам у што краћем року и на што бољи и по Вас лакши начин изађемо у сусрет, а Вас молимо за стрпљење и разумевање.

 

 

Нови Сад, 08.03.2021. године.

 

                                                                                                                           НОВИ САД-ГАС

 

                                                                                                                           ВД  Д И Р Е К Т О Р

                                                                                                                           мр Милан Ђукић

 

Саопштење