korisnici novi sad gas

Обавештење

 

„Нови Сад Гас“ д.о.о обавештава грађане и потрошаче природног гаса да ће од 01.06.2021 године привредно друштво „Нови Сад Гас“ д.о.о. почети са вршењем ванредног пописа свих мерних уређаја гаса на својој дистрибутивној мрежи, на територији града Новог Сада, општина Сремска Каменица, Беочин, Бачка Паланка и Мали Иђош. Ванредни попис обухвата прикупљање и преиспитивање техничких и комерцијалних података на терену.

Молимо све потрошаче да нам омогуће приступ мерно регулационој станици, у складу са чланом 308. Закона о Енергетици, како би смо прикупили све неопходне податке и испунили законску обавезу вођења ажурне евиденције потрошача природног гаса.

Циљ ванредног пописа јесте ажурирање постојећих података као и обавештење потенцијалним будућим корисницима о погодностима коришћења гаса.

Сви потрошачи који се не одазову и неомогуће попис мерних уређаја и стања на њима биће искључени са мреже.

 

В.Д. Директор

мр Милан Ђукић

 

Обавештење