korisnici novi sad gas

ОБАВЕШЕЊЕ

 

У складу са  Одлуком Директора од 01.10.2021.године обавештавамо потрошаче да благајна Привредног друштва Нови Сад- Гас  д.о.о. на адреси ул. Теодора Мандића бр.21, Нови Сад и на адреси краља Петра бр.13 у Бачкој Паланци закључно са 01.01.2022.године престаје са радом.

 

Сва плаћања обавеза потрошачи убудуће могу извршити на шалтерима пословних банака, поште, мењачницама које врше послове платног промета и путeм e-banking.

 

Из разлога економичности и ефикасности у пословању, са циљем пружања услуга од важности за потрошаче и обављања делатности од јавног значаја и интереса, ценећи и чињеницу да значајно мали број потрошача врши уплате преко благајни Друштва, да је уступањем Топлане у Бачкој Паланци дошло до знатног смањења у обима пословања на територији те општине, а полазећи од анализе исказаних потреба корисника за успостављањем ефикасније комуникације али и од ограничења запошљавања у јавном сектору, донета је оваква одлука.
                                                                                                                    ВД Директор
                                                                                                                    мр Милан Ђукић