korisnici novi sad gas

О Д Л У К А


На основу члана 19. Одлуке о изменама и допунама оснивачког акта „Нови Сад –Гас“ д.о.о. за дистрибуцијугаса, одржавање и извођење, Нови Сад, која је објављена у Службеном гласнику Републике Србије, број  48/2020. вд директора Друштва  доноси

О Д Л У К У

 
Нови Сад Гас је у току новембра 2021. године прешао на нове оперативне програме за финансије, књиговодство и технику.

Рачуни за утрошени природни гас за октобар 2021. године касне са издавањем из разлога из става 1. ове Одлуке.

С обзиром на наведене непредвиђене околности , камата за плаћање рачуна неће се обрачунати за све рачуне за месец октобар 2021. године плаћене до 1. децембра 2021. године.ОДЛУКА

вд директора
Мр Милан Ђукић