korisnici novi sad gas

О Д Л У К А


На основу члана 19. Одлуке о изменама и допунама оснивачког акта „Нови Сад –Гас“ д.о.о. за дистрибуцију гаса, одржавање и извођење, Нови Сад, која је објављена у Службеном гласнику Републике Србије, број 48/2020. вд директора Друштва доноси

О Д Л У К У

 
којом „Нови Сад-Гас д.о.о.“ обуставља коришћење виртуелног шалтера почев од 24.11.2021. године. „Нови Сад-Гас д.о.о.“ је у поступку преласка на нови информативни систем, у склопу ког ће се вршити и реконструкција виртуелног шалтера, а о чему ће корисници бити благовремено обавештени.

За потребе рекламација и комуникације корисници могу да се обрате на следеће емаил адресе:
reklamacije@novisadgas.rs
virtuelnisalter@novisadgas.rs


вд директора
Мр Милан Ђукић