korisnici novi sad gas

Cena prirodnog gasa za javno snabdevanje i cena pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa

 

Cena  prirodnog gasa za javno snabdevanje

Upravni odbor “Novi Sad – Gas” DP je dana 25.08. 2017. godine doneo Odluku o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje. 

Predlog cena upućen je Agenciji za energetiku na davanje saglasnosti, i primenjivaće se od 01.10.2017. godine.

Prilog: Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

 

Cena  pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa 

Upravni odbor “Novi Sad – Gas” DP je dana 25.08. 2017. godine doneo Odluku o ceni pristupa sistemu za distribuciju gasa. 

Predlog cena upućen je Agenciji za energetiku na davanje saglasnosti, i primenjivaće se od 01.10.2017. godine.

Prilog: Odluka o ceni pristupa sistemu za distribuciju  prirodnog gasa

 

S poštovanjem,

Novi Sad - Gas DP