korisnici novi sad gas

Obaveštenje

 

DP “Novi Sad – Gas” obaveštava svoje buduće potrošače, odnosno sve građane koji su zainteresovani za izgradnju gasnih priključaka da cena kućnog gasnog priključka iznosi 98.334,00 dinara. Ovom cenom je obuhvaćena:

·         energetska saglasnost odnosno odobrenje za priključenje do 53kW

·         izgradnja kućnog gasnog priključka od uličnog voda do objekta u dužini do 20 dužnih metara

·         isporuka i montaža merno regulacione stanice G-4T

·         kontrola i overa projekta unutrašnje gasne instalacije

·         tehnički prijem izvedene unutrašnje gasne instalacije

·         PDV u iznosu od 20%.

 

Uslovi plaćanja su 30% avansno, a ostatak duga na 10 mesečnih rata. Ukoliko budući potrošač želi da izvrši uplatu u celosti, odnosno u celini avansno, tada cena kućnog gasnog priključka sa PDV-om iznosi 78.667,20 dinara. Ovaj popus od 20% odnosi se na sve ugovarače koji ugovore o izgradnji priključka zaključe u periodu od 24.07.2017. do 01.10.2017. godine

 

DP “Novi Sad – Gas”