korisnici novi sad gas

Obaveštenje za nove korisnike (tipski - domaćinstva)

 

DP "Novi Sad - Gas" obaveštava svoje buduće potrošače, odnosno sve građane koji su zainteresovani za izgradnju gasnih priključaka da cena kućnog gasnog priključka iznosi 98.334,00 dinara. Ovom cenom je obuhvaćena:

  • energetska saglasnost odnosno odobrenje za priključenje do 53kW
  • izgradnja kućnog gasnog priključka od uličnog voda do mesta predviđenog za KMRS
  • isporuka i montaža merno regulacione stanice G-4T
  • kontrola i overa projekta unutrašnje gasne instalacije
  • tehnički prijem izvedene unutrašnje gasne instalacije
  • PDV u iznosu od 20%

 

Uslovi plaćanja su 30% avansno, a ostatak duga na 7 mesečnih rata, sa kamatom od 8% na godišnjem nivou. Ukoliko budući potrošač želi da izvrši uplatu u celosti, odnosno u celini avansno, tada cena kućnbog gasnog priključka sa PDV-om iznosi 89.122,80 dinara.

 

DP "Novi Sad - Gas"