korisnici novi sad gas

Obaveštenje

 

 

Predmet: DOSTAVA PORUDŽBENICE PRIRODNOG GASA

 

 

Poštovani,

 

U cilju blagovremene izrade plana fizičkog obima distribucije prilikom ugovaranja nabavke prirodnog gasa sa isporučiocem JP“Srbijagas“, potrebno je da dostavite Vaše potrebe za prirodnim gasom za period od oktobra 2018 do decembra 2019. godine.

Dostavljena mesečna dinamika potreba za prirodnim gasom biće korišćena kod ugovaranja sa JP“Srbijagas“ za 2019. godinu, kako bi obezbedili dovoljne količine gasa za potrebe svih potrošača koji su priključeni na distributivnu gasnu mrežu.

Molimo Vas da sa punom odgovornošću popunite PORUDŽBENICU ZA PRIRODNI GAS i dostavite je na adresu DP“NOVI SAD-GAS“, Teodora Mandića 21, 21138 Novi Sad ili na

e-mail: biljana.nenadic@novisadgas.rs.

Porudžbenicu možete preuzeti i sa sajta www.novisadgas.rs

Prijava se popunjava po principu: jedno merno mesto-jedna prijava.

 

Uz porudžbenicu molimo vas da popunite i prijavu mesta isporuke za koju se ista odnosi.

 

U prilogu dopisa dostavljamo Vam PORUDŽBENICU ZA PRIRODNI GAS, a rok za dostavu iste je 20.10.2018. Poštovanje datog roka je u interesu Vašeg urednog snabdevanja prirodnim gasom u navedenom periodu.

 

Za sve informacije u vezi prijave potrošnje obratite se na telefone: 021/6413-135 i 6413-900 lok 153.

 

 

 

 

S poštovanjem!

 

DP “NOVI SAD-GAS“

 

 

Porudžbenica za prirodni gas