istorija -dp  novi sad gas

"NOVI SAD - GAS"

Od malog preduzeća u Sremskoj Kamenici sa svega pet zaposlenih 1976. godine, za nešto više od tri decenije, nastalo je ugledno društveno preduzeće "Novi Sad - Gas" sa 99 zaopslenih i njime rukovodi mr Milan Đukić. Danas je to firma za distribuciju prirodnog gasa, izgradnju gasovoda, merno-regulacionih stanica i distributivnih gasnih mreža. Osim toga, preduzeće uspešno izvodi unutrašnje gasne instalacije, projektuje gasovodne sisteme i prodaje gasnu opremu i gasna trošila.