ОБАВЕШТЕЊЕ

29. Nov 2023.

На основу 19. став 1 тачка 2 Одлуке о изменама и допунама оснивачког акта Привредног друштва НОВИ САД-ГАС д.о.о. за дистрибуцију гаса, одржавање и извођење, Нови Сад, која је објављена у Службеном гласнику Републике Србије, број 48/2020 у циљу ефикаснијег комуникације са грађанима и вршења услуга од општег интереса, в.д. Директор Друштва, као законски заступник Друштва, доноси следећу

ОДЛУКУ

Одређује се среда у периоду од 10 до 12 часова за дан отворених врата за све грађане и потрошаче како би у непосредној комуникацији и обраћању исти могли да изнесу своје коментаре примедбе или евуентуалне похвале, а све са циљем унапређена услуга које Нови Сад Гас пружа у обављању делатности од општег интреса. Комуникацију са грађанима у наведеном термину врши ће рудководици сектора односно служби. У случају спречености руководилац сектора или службе уз сагласност диретктора друштва може овласити друго лице да га мења. Кратку информацију везано за спровођене ове одлуке објавити у средствима јавног информисања. Присуство се може заказати на број телефона 021/6411-900; 021/6413-900 , а грађанима ће се омогућити присуство и без заказивања али предност ће имати грађани који свој термин закажу. Табела попуњених термина ажурираће се на дневном нивоу до 10 часова и биће доступна за преглед на сајту Друштва. Одлука ступа на снагу одмах.

Образложење

Из разлога ефикасности у пословању, са циљем пружања услуга од важности и обављања делатности од општег интереса, ради решавања примедби постојећих и нових корисника услуга Друштва, а све полазећи од потреба корисника за успостављањем ефикасније комуникације донета је одлука као у изреци.

ВД Директор Милан Ђукић

Обавештење

04. Nov 2023.

Поштовани корисници, услед хаварије настале током предвиђених радова на водоводној мрежи, дошло је и до значајног оштећења гасне инфраструктуре. Радови на санацији ће почети у недељу, 05.11.2023, док се нормализација испоруке гаса за становнике Татарског брда, Чардака и Парагова очекује у понедељак 06.11.2023.

Нови Сад Гас д.о.о.

Обавештење

16. Oct 2023.

Поштовани потрошачи,

обавештавамо Вас да ће у четвртак дана 19.10.2022. године, због редовног годишњег прикључења нових потрошача доћи до прекида испоруке гаса у периоду од 07h до 17h часова на територији Сремске Каменице.

Нови Сад Гас

Обавештење

09. Oct 2023.

Обавештење за потрошаче природног гаса:

У среду 11.10.2023. вршиће се радови на ГМРС "ГЛОЖАН", где ће се вршити замена постојећег уређаја за одоризацију са новим а што за циљ има повећање безбедности и сигурности у испоруци природног гаса. Радови ће се изводити у термину од 09 до 12 часова и том термину је могућ поремећај у дистрибуцији гаса у следећим насељеним местима: Гложан, Маглић, Бачки Петровац и Кулпин.

У четвртак 12.10.2023. вршиће се радови на ГМРС "ФУТОГ", где ће се вршити исто замена постојећег уређаја за одоризацију са новим са истим циљем. Радови ће се изводити у термину од 09 до 12 часова и том термину је могућ поремећај у дистрибуцији гаса у следећим насељеним местима: Футог, Бегеч и Ветерник.

Обавештење

26. Sep 2023.

Поштовани потрошачи,

због насталог оштећења доводног челичног гасовода за насеЉено место Ченеј извришиће се обустава испоруке природног гаса у среду 27.09.2023. у 19 часова.

Радови на санацији оштећења гасовода ће се извршити у четвртак 28.09.2023. а нормализација испоруке природног гаса на Ченеју се очекује до 13 часова истог дана (четвртак 28.09.2023.).

Хвала на разумевању.

Нови Сад Гас д.о.о.

Обевештење

25. Sep 2023.

„Нови Сад - Гас" доо, Нови Сад, доставио је 15.09.2023. године Агенцији за енергетику Републике Србије захтев за давање сагласности на одлуку о цени природног гаса за јавно снабдевање (допис заведен под бројем 01-2751 од 15.09.2023. године).

У захтеву су утврђене следеће цене природног гаса за крајње купце исказане према утврђеној Методологији за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање („Службени гласник РС" бр. 75/2014,105/2016,108/2016 исправка, 29/2017, 78/2022 и 57/2023) и то:

Услед промене планиране набавне цене природног гаса за јавно снабдевање по којој ЈП „Србијагас", Нови Сад снабдева јавне снабдеваче природним гасом као снабдевач одређен Решењем Владе, испуњен је услов за измену цене природног гаса за јавно снабдевање у скпаду са Методологијом, а која ће се примењивати од 01.11.2023.

                                                                                                                            ВД Директор Мр Милан Ђукић