istorija -dp novi sad gas

Info servis vesti:

 • Obaveštenje o radnom vremenu za Uskršnje praznike 16. Apr. 2014.

   

  Obaveštavamo cenjene potrošače da će blagajne za vreme predstojećeg praznika raditi po sledećem rasporedu:

  petak: neradni dan

  subota: 07-12h

  ponedeljak: 07-13h

   
   
 • Obaveštenje o radnom vremenu u periodu od 15.-17.02.2014. 14. Feb. 2014.

   

  Obaveštavamo cenjene potrošače da će blagajna za vreme predstojećeg praznika raditi po sledećem rasporedu:


  subota: 07-12h

  ponedeljak: 07-18h

   
   
 • Obaveštenje povodom prigovora upućenih na decembarski račun 28. Jan. 2014.

   

  Poštovani potrošači,

  Ovim putem vas obaveštavamo da smo na osnovu vaših reklamacija uputili dopis JP "Srbijagas", Sektoru tehničke podrške, RJ Merenje i regulacija u čijem je sastavu akreditovana laboratorija koja ispituje sastav prirodnog gasa. JP "Srbijagas" je naknadno potvrdilo da je donja toplotna vrednost koja je iskazana za mesec decembar 2013. godine ista kao na računima.

  Kako DP "Novi Sad - Gas" nema uticaja na sastav i kvalitet isporučenog gasa koji je preuzeo od snabdevača javnih snabdevača JP "Srbijagas", obaveštavamo Vas da je potrebno da izvršite Vašu obavezu plaćanja računa za mesec decembar u skladu sa uslovima plaćanja iz računa. Znači vaše reklamacije na kvalitet i sastav isporučenog prirodnog gasa za mesec decembar 2013. godine ne odlažu izvršenje plaćanja ispostavljenog računa za navedeni period.

  U slučaju da nadležno ministarstvo ili snabdevač javnih snabdecača naknadno koriguje podatke o kvalitetu isporučenog prirodnog gasa, DP "Novi Sad - Gas" će svoje potrošače o tome odmah obavestiti.

   
   
 • Zakon o PDV-u 23. Jan. 2014.

  Zakon o PDV-u (Sl.glasnik RS br. 84/04, 86/04, ispravka 61/05, 61/07 i 93/12) je  prema odredbi člana 14. stav 1. tačka 4. definisao da kada je u pitanju isporuka vode, elek.energije, GASA i toplotne energije koju vrši isporučilac,  vreme prometa dobara nastaje danom  kada se vrši očitavanje potrošnje. “Novi Sad-Gas” je prilikom uvodjenja poreza na dodatu vrednost, 10.02.2005. godine doneo odluku na organima upravljanja da se danom nastanka prometa dobara tj. danom očitavanja smatra svaki prvi u mesecu za prethodni mesec (što je bilo neophodno jer se očitavanje vrši 3-4 dana). Iz napred navedenog proizilazi da obzirom da je za decembarske račune vreme prometa dobara 01.01.2014. godine, onda je i stopa PDV-a 10%.

   
   
 • Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje 14. Nov. 2013.

   

  Dana  13.11.2013. godine Agencija za energetiku Republike Srbije dala je saglasnost na odluku DP "Novi Sad Gas"-a o promeni cena prirodnog gasa. 

  Prilog: Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje.

   
   
Strana 1 od 5. sledća