istorija -dp novi sad gas

Info servis vesti:

 • Obaveštenje potrošačima 02. Oct. 2015.

   

  Obavestavamo potrošače prirodnog gasa u Sremskoj Kamenici da će biti obustavljena isporuka gasa u SUBOTU, 03.10.2015. GODINE DO 11 ČASOVA zbog radova na mreži.

  S poštovanjem,

  DP “Novi Sad – Gas” 

   
   
 • Odluka o davanju saglasnosti na cene prirodnog gasa 29. Sep. 2015.

   

  Savet Agencije za energetiku Republike Srbije je na 9. vanrednoj sednici od 25. septembra 2015. godine doneo Odluku o davanju saglasnosti na predloženu Odluku o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje. Odluka se primenjuje od 1. oktobra 2015. godine.

   

  S poštovanjem,

  Novi Sad - Gas DP

   
   
 • Dostava porudžbenice prirodnog gasa 28. Sep. 2015.

   

  Poštovani,

  U cilju blagovremene izrade plana fizičkog obima distribucije prilikom ugovaranja nabavke prirodnog gasa sa isporučiocem JP“Srbijagas“, potrebno je da dostavite Vaše potrebe za prirodnim gasom za period od oktobra 2015 do decembra 2016. godine.

  Dostavljena mesečna dinamika potreba za prirodnim gasom biće korišćena kod ugovaranja sa JP“Srbijagas“ za 2016. godinu, kako bi obezbedili dovoljne količine gasa za potrebe svih potrošača koji su priključeni na distributivnu gasnu mrežu.

  Molimo Vas da sa punom odgovornošću popunite PORUDŽBENICU ZA PRIRODNI GAS i dostavite je na adresu DP“NOVI SAD-GAS“, Teodora Mandića 21, 21000 Novi Sad ili na

  e-mail: natasa.bosnjak@novisadgas.rs.

  U slučaju da isporučilac JP“Srbijagas“ bude zahtevao plaćanje penala za naručene, a nepreuzete količine gasa, DP“NOVI SAD-GAS“ će pod istim uslovima izvršiti obračun svojim kupcima. Prijava se popunjava po principu: jedno merno mesto-jedna prijava.

  U prilogu dopisa dostavljamo Vam PORUDŽBENICU ZA PRIRODNI GAS, a rok za dostavu iste je 15.10.2015. Poštovanje datog roka je u interesu Vašeg urednog snabdevanja prirodnim gasom u navedenom periodu.

  Za sve informacije u vezi prijave potrošnje obratite se na telefone: 021/6413-135 i 6413-900 lok 142 Đuro Ćulibrk i lok 140 Nataša Bošnjak.

  Prilog (PDF): Porudžbenica za prirodni gas

  Prilog (DOCX): Porudžbenica za prirodni gas 

   

  S poštovanjem!

  DP“NOVI SAD-GAS“

   
   
 • Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje 17. Sep. 2015.

   

  Upravni odbor “Novi Sad – Gas” DP je dana 17.09.2015. godine doneo Odluku o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje. Predlog cena upućen je Agenciji za energetiku na davanje saglasnosti, i primenjivaće se od 01.10.2015. godine.

  Predložena cena  za kategoriju “mala potrošnja” iznosi: 39,80 dinara bez PDV-a (što je za 3,84 dinara manje od trenutne cene energenta za domaćinstva) , za ostale na niskom pritisku: 37,66 dinara, a za kupce na srednjem pritisku 35,67 dinara.

  Prilog: Odluka o davanju saglasnosti na cene prirodnog gasa

   

  S poštovanjem,

  Novi Sad - Gas DP

   
   
 • Odluka o davanju saglasnosti na cene prirodnog gasa 25. Jun. 2015.

   

  Savet Agencije za energetiku Republike Srbije je na 301. sednici od 26. juna 2015.godine doneo Odluku o davanju saglasnosti na predloženu Odluku o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje. Odluka se primenjuje od 1. jula 2015.godine.

   

  Prilog: Odluka o davanju saglasnosti na cene prirodnog gasa

   
   
Strana 1 od 10. sledća