istorija -dp novi sad gas

Info servis vesti:

 • Obaveštenje o prestanku isporuke gasa dana 29.11.2019. 25. Nov. 2019.

   

  Obaveštavaju se potrošači prirodnog gasa u Sremskim Karlovcima, Bukovcu, Petrovaradinu, Popovici, Sremskoj Kamenici, Čardaku, Glavici, Paragovu, Tatarskom Brdu, Ledincima, Bocke, Liparije, Beočinu, Beočin Selu, Rakovcu, Dumbovu, Suseku, Lugu, Čereviću, Banoštoru, Neštinu, Grabovu, Svilošu i Viziću da će isporuka prirodnog gasa biti privremeno obustavljena u periodu od 04:00h do 24:00 časova dana 29.11.2019 godine, zbog radova koje izvodi JP „Srbijagas“ na izmeštaju gasovoda u Petrovaradinu za potrebe izgradnje železničke pruge.

   

  DP ”Novi Sad-Gas”

   
   
 • Dostava porudžbenice prirodnog gasa 15. Nov. 2019.

  U cilju izrade plana fizičkog obima distribucije prilikom ugovaranja nabavke prirodnog gasa sa isporučiocem JP“Srbijagas“, potrebno je da dostavite Vaše potrebe za prirodnim gasom za prirodnim gasom za period od oktobra 2019. do decembra 2020.godine.

  Dostavljena mesečna dinamika potreba za prirodnim gasom biće korišćena kod ugovaranja sa JP“Srbijagas“ za 2020. godinu, kako bi obezbedili dovoljne količine gasa za potrebe svih potrošača koji su priključeni na distributivnu gasnu mrežu.

  Molimo Vas da sa punom odgovornošću popunite PORUDŽBENICU ZA PRIRODNI GAS i dostavite je na adresu DP“NOVI SAD-GAS“, Teodora Mandića 21, 21000 Novi Sad ili na 
  e-mail: mihajlo.vujanovic@novisadgas.rs.

  Porudžbenicu možete preuzeti i sa sajta www.novisadgas.rs

  U slučaju da isporučilac JP“Srbijagas“ bude zahtevao plaćanje penala za naručene, a nepreuzete količine gasa, DP“NOVI SAD-GAS“ će pod istim uslovima izvršiti obračun svojim kupcima. Prijava se popunjava po principu: jedno merno mesto-jedna prijava.

  Rok za dostavu iste je 25.01.2020.godine. Poštovanje datog roka je u interesu Vašeg urednog snabdevanja prirodnim gasom u navedenom periodu.

  Za sve informacije u vezi prijave potrošnje obratite se na telefone: 021/6413-135 i 6413-900 lok. 142 Đuro Ćulibrk.

  Prilog (PDF): Porudžbenica za prirodni gas

  S poštovanjem!

  DP “NOVI SAD-GAS“

   
   
 • Obaveštenje 23. Aug. 2019.

   

  Obaveštavaju se potrošači prirodnog gasa, u Kisaču, da će isporuka prirodnog gasa biti privremeno obustavljena u periodu od 07:00h do 19:00h dana 27.08.2019. godine, zbog radova na distributivnoj gasnoj mreži.

   


  DP “Novi Sad-Gas”

   
   
 • Obaveštenje kupcima o naknadama 24. Jun. 2019.

   

  Prilog: obaveštenje

   
   
 • Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara 05. Jun. 2019.

   

  Obaveštavamo Vas da je Skupština Republike Srbije usvojila Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara čija je primena počela 1. januara 2019. godine.

   

  Prilog (pdf): obaveštenje

   
   
Strana 1 od 17. sledeća