istorija -dp novi sad gas

Info servis vesti:

 • ОБАВЕШТЕЊЕ 22. May. 2023.

   

  Поштовани потрошачи,

  обавештавамо Вас да ће се у уторак дана 23.05.2023. год. изводити  радови на санацији хаварије на челичном делу гасовода у Сремским  Карловцима.

  Очекивани завршетак радова до 16h.

  Нови Сад Гас

   
   
 • Обавештење 05. May. 2023.

   

  Поштовани потрошачи,

  обавештавамо Вас да ће у четвртак дана 11.05.2023. године бити привремени прекид испоруке природног гаса у насељу Ченеј, због изградње брзе пруге, од стране Инфраструктуре железнице Србије.

  Истог дана се очекује поновно прикључење и нормализација притиска до 16.00h, након повезивања и испитивања челичног гасовода.

  Нови Сад Гас

   
   
 • Обавештење 29. Mar. 2023.

   

  „Нови Сад - Гас" доо, Нови Сад, доставио је 17.03.2023. године Агенцији за енергетику Републике Србије захтев за давање сагласности на одлуку о цени природног гаса за јавно снабдевање (допис заведен под бројем 01-640 од 17.03.2023. године).

  У захтеву су утврђене следеће цене природног гаса за крајње купце исказане према утврђеној Методологији за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање („Службени гласник РС" бр. 75/14,105/16,108/16 исправка, 29/17 и 78/22) и то:

  Услед промене планиране набавне цене природног гаса за јавно снабдевање по којој ЈП „Србијагас", Нови Сад снабдева јавне снабдеваче природним гасом као снабдевач одређен Решењем Владе, испуњен је услов за измену цене природног гаса за јавно снабдевање у скпаду са Методологијом, а која ће се примењивати од 01.05.2023. 

    

                                                                                               ВД Директор Мр Милан Ђукић

   
   
 • Обавештење 27. Mar. 2023.

   

  Поштовани потрошачи,

  обавештавамо Вас да је дошло до оштећења гасовода средњег притиска на градској мрежи низгасно од ГМРС Нови Сад (НС-34-1) који је у власништву ЈП СРБИЈАГАС-а

   Због неопходних радова на санацији оштећења доћи ће до краткотрајног поремећаја испоруке природног гаса у уторак 28.03.2023. године, у периоду од 11:00 до 18:00 часова.

   У наведеном периоду доћи ће до прекида испоруке природног гаса на :

  1.     МРС ШП Бистрица

   2.     МРС  ШП Салајка

  3.     МРС ШП Детелинара

  4.     МРС  ШП Индустријска зона НС Запад

  5.     МРС  ШП Сајлово НС

  6.     МРС  ШП Телеп 

  Након санирања оштећења ЈП Србијагас ће отпочети са нормалном испоруком природног гаса као и Нови Сад Гас као низводни дистрибутер гаса.

  Нови Сад Гас

   
   
 • Обавештење 14. Mar. 2023.

  Поштовани,

  на основу Одлуке о давању сагласности на Одлуку о висини трошкова прикључења на систем за дистрибуцију природног гаса за Привредно друштво „Нови Сад-Гас“ за дистрибуцију гаса, одржавање и извођење д.о.о. Нови Сад, издата од стране Агенције за енергетику, број 462/2022-Д-02/4 од 22.09.2022. године, "Нови Сад-Гас" ДОО издаје:

   

  О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

   

  о почетку примене вредности за изградњу типског прикључка на дистрибутивни гасни систем, од 15.04.2023. године.

   

   

  Редни бр.

  Опис позиције

  Износ у динарима (без ПДВ-а), за објекте категорије "А"

  Износ у динарима (без ПДВ-а), за објекте осталих категорија

  1

  Трошкови изградње типског гасног прикључка на већ изграену ДГМ

   

   

  1.1

  Г-4

  112.489,00

  114.648,00

  1.2

  Г-6

  128.589,00

  130.748,00

   

   

  О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

   

  У условима светске кризе у нафтној и гасној индустрији која је почела у 2022. години, као и у јеку грејне сезоне доношења Одлуке о примени нове врдности за изградњу типског гасног прикључка на дистрибутивни гасни систем, "Нови Сад-Гас" ДОО, је одложио примену исте.

   

  Примени Одлуке о висини трошкова прикључења типских прикључака на систем за дистрибуцију природнг гаса, заведено у „Нови Сад-Гас“ ДОО под бројем 01-1497 од 09.09.2022. године и увођеним пропратних процедура и аката, донеће нови квалитет у пословању и релизацији зацртаних циљева у брзини реализације захтева, поузданости, сигурности и безбедности свих процеса у реализацији гасних прикључака и пуштања у рад унутрашњих гасних инсталација.

   

  Ваша сигурност је наш приоритет и обавеза !!!

   

  "Нови Сад-Гас" ДОО

  Нови Сад, Теодора Мандића бр. 21

  Контакт: 021/ 6413-900 ; 6411-900

   
   
Strana 1 od 29. sledeća