istorija -dp novi sad gas

Info servis vesti:

 • Oбавештење 19. May. 2022.

   

  Поштовани потрошачи,

   

  обустава испоруке гаса на ГМРС Руменка је планирана за четвртак 26.05.2022. год. од 12:00h до 17:00h  због радова који изводи Транспортгас Србија.

   

  НОВИ САД ГАС

   
   
 • Обавештење 22. Feb. 2022.

  Поштовани потрошачи,

  У току грађевинских радова на изградњи новог подвожњака у Кисачкој улици, нешто после 11 часова, дошло је до оштећења дистрибутивног гасовода предузећа НОВИ САД ГАС доо.

  Дежурне екипе НОВИ САД ГАСизашле су на терен, и спречиле даље истицање гаса, и евентуалну штету која је могла настати услед тога .

  Хаварија је већег обима, и у току је санација оштећеног гасовода, због чега ће без гаса остати сви потрошачи гаса са МРС САЛАЈКА .

  Нови Сад Гас ће учинити све да се снабдевање нормализује до вечерњих сати.

   

  НОВИ САД ГАС

   
   
 • Обавештење 24. Jan. 2022.

   

  Приликом обраде рачуна за гас за децембар 2021. године,  услед техничког проблема на бази података, приликом обрачуна камате за децембар месец, у одређеним случајевима обрачун није узео у обзир све уплате чиме је исказан већи износ затезне законске камате на рачунима за гас.

  Из наведеног разлога, а на основу записника радне групе 01-123 од 17.01.2022.године, доносим

                                                              ОДЛУКУ

  Накнадним обрачуном камата сви наведени износе ће се сторнирати, а купци на картицама задужити са новим износом камате.

  У случајевима да купац уплати претходно исказани рачун, разлика више уплаћених средстава, биће третирана као преплата и биће салдирана као преплата на наредном рачуну.

  Саставни део ове одлуке је Записник радне групе

    

  в.д. директора

  мр Милан Ђукић

   

   
   
 • Обавештење 30. Dec. 2021.

  Поштовани,

   

  у складу са чланом 1a став 2. Закона о државним и другим празницима у Републици Србији (Службени гласник РС број 43/2001, 1012007 и 92/2011) обавештавамо Вас да Друштво неће радити за време Новогодишњих и Божићњих празника, и то:

  у понедељак 03.01.2022.године и
  у петак 07.01.2022.године.

  За време трајања празника, у случају потребе за хитним интервенцијама можете контактирати наше дежурне службе на телефоне 021/ 6411 900 и 021/6413 900 и бесплатан позив на број 0800 021 025.

  Вама и Вашим породицама желимо срећане Новогодишње и Божићне празнике.

   

   

                                                                                                                             В Д  Д И Р Е К Т О Р 

                                                                                                                               Мр Милан Ђукић

   
   
 • О Д Л У К А 24. Nov. 2021.

  На основу члана 19. Одлуке о изменама и допунама оснивачког акта „Нови Сад –Гас“ д.о.о. за дистрибуцију гаса, одржавање и извођење, Нови Сад, која је објављена у Службеном гласнику Републике Србије, број 48/2020. вд директора Друштва доноси

  О Д Л У К У

   
  којом „Нови Сад-Гас д.о.о.“ обуставља коришћење виртуелног шалтера почев од 24.11.2021. године. „Нови Сад-Гас д.о.о.“ је у поступку преласка на нови информативни систем, у склопу ког ће се вршити и реконструкција виртуелног шалтера, а о чему ће корисници бити благовремено обавештени.

  За потребе рекламација и комуникације корисници могу да се обрате на следеће емаил адресе:
  reklamacije@novisadgas.rs
  virtuelnisalter@novisadgas.rs


  вд директора
  Мр Милан Ђукић
   
   
Strana 1 od 24. sledeća