istorija -dp novi sad gas

Info servis vesti:

 • Обавештење 28. May. 2021.

   

  „Нови Сад Гас“ д.о.о обавештава грађане и потрошаче природног гаса да ће од 01.06.2021 године привредно друштво „Нови Сад Гас“ д.о.о. почети са вршењем ванредног пописа свих мерних уређаја гаса на својој дистрибутивној мрежи, на територији града Новог Сада, општина Сремска Каменица, Беочин, Бачка Паланка и Мали Иђош. Ванредни попис обухвата прикупљање и преиспитивање техничких и комерцијалних података на терену.

  Молимо све потрошаче да нам омогуће приступ мерно регулационој станици, у складу са чланом 308. Закона о Енергетици, како би смо прикупили све неопходне податке и испунили законску обавезу вођења ажурне евиденције потрошача природног гаса.

  Циљ ванредног пописа јесте ажурирање постојећих података као и обавештење потенцијалним будућим корисницима о погодностима коришћења гаса.

  Сви потрошачи који се не одазову и неомогуће попис мерних уређаја и стања на њима биће искључени са мреже.

   

  В.Д. Директор

  мр Милан Ђукић

   

  Обавештење

   
   
 • Обавештење 07. May. 2021.

   

  На основу члана 19. Одлуке о изменама и допунама оснивачког акта Друштвеног предузећа НОВИ САД-ГАС за дистрибуцију гаса, одржавање и извођење, Нови Сад, која је објављена у Службеном гласнику Републике Србије, број 48/2020, в.д. Директор Друштва, као законски заступник Друштва, доноси следећу

   

   

  ОДЛУКУ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ БЛАГАЈНЕ ЗА НАПЛАТУ РАЧУНА ЗА ГАС ОД ФИЗИЧКИХ ЛИЦА (ПОМОЋНА БЛАГАЈНА)

   

  Одлуком о радном времену помоћне благајне предузећа за уплате физичких лица ( у даљем тексту Благајна), утврђује се недељни распоред рада, почетак и завршетак радног времена помоћне благајне предузећа.

  Под радним временом, у смислу ове Одлуке, подразумева се време у коме Благајна ради.

  Благајна предузећа ради сваког радног дана од 7.00 до 16.00 часова, субота је нерадни дан.

  Недељни распоред рада, почетак и завршетак радног времена утврђен овом Одлуком, биће истакнут на улазу у Благајну и сајту Нови Сад-Гас-а.

  Образложење

  Чланом 21. Правилника о благајничком пословању бр. 02-270 од 29.11.2019.године, одређено је радно време помоћне благајне радним данима од 07.00 до 17.00 часова и суботом од 07.00 до 13.00 часова.

  Услед смањења броја запослених одређено је ново радно време Благајне, и донета је одлука као у изреци.

  Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и важи до њеног опозива.

   

   У Новом Саду, дана 05.05.2021.године

   

  ВД Директор

   Мр Милан Ђукић

   
   
 • Обавештење 29. Apr. 2021.

   

  Поштовани,

  у складу са чланом 1a став 2. Закона о државним и другим празницима у Републици Србији (Службени гласник РС број 43/2001, 1012007 и 92/2011) обавештавамо Вас да Друштво неће радити за време Ускршњих и  Првомајских празника, у петак 30.04.2021. године, закључно са 04.05.2021.године.

  Друштво ће поново почети са радом у среду 05.05.2021. године.

  За време трајања празника, у случају потребе за хитним интервенцијама можете контактирати наше дежурне службена телефоне 021/ 6411 900 и 021/6413 900 и бесплатан позив на број 0800 021 025.

  Вама и Вашим породицама желимо срећан празник.

                                                                                            Д И Р Е К Т О Р 

                                                                                           Мр Милан Ђукић

   
   
 • ОБАВЕШЕЊЕ 12. Mar. 2021.

   

  У складу са мерама усвојеним на седници Кризног штаба за предстојећи викенд, благајна Нови Сад-Гас-а д.о.о. биће затворена за рад са странкама у суботу 13.03.2021.године.

  Од понедељка, 15. марта 2021. године, благајна Нови Сад-Гас-а радиће по уобичајеном радном времену.

   
   
 • Саопштење 08. Mar. 2021.

   

  Поштовани потрошачи,

   

  Нови Сад – Гас изражава дубоко жаљење због несреће која се догодила 07. марта 2021. године, на Петроварадину, а у којој су трагично преминули наши суграђани Илеане Урсу и Милан Ненадић. У овом, као и у неколико претходних случајева сличне врсте уочен је проблем одржавања, поправки и преправки на унутрашњим гасним инсталацијама, које потрошачи врше самостално или без асистенције овлашћених стручних сервисера, а које су у највећем броју случајева узрок оваквих и сличних немилих догађаја.

   

  У циљу превенције и спречавања оваквих немилих догађаја Нови Сад – Гас ће са рачунима за фебруар месец послати потрошачима обавештење како да обезбеде унутрашње гасне инсталације и подсетити их да је за њихово редовно одржавање и контролу, као и за све поправке и преправке и било какве интервенције, неопходно ангажовати стручна лица – овлашћене сервисере.

   

  Унутрашња гасна инсталација је обавеза власника стана или објекта и дистрибутер, у складу са Закон о енергетици пружа услугу контроле приликом прикључења потрошача на мрежу. У каснији поступак одржавња нема увид, нити без позива и обавештења потрошача може да пружи било какву помоћ у виду савета или информације. Све накнадне измене потрошач је дужан да спроведе од стране стручног лица - сервисера, у супротном ризикује да сам сноси терет евентуалне штете, а понекад и одговорности за свој и туђе животе.

   

  Нови Сад – Гас упозорава да је строго забрањено вршење преправке гасне инсталације без претходног одобрења и сагласности дистрибутера гаса, као и да је за замену гасних трошила неопходно ангажовати искључиво овлашћеног сервисера уз присуство овлашћених лица дистрибутера гаса.

   

  Један од начина да наши суграђани провере стање својих унутрашњих гасних инсталације јесте да повремено сапуницом проверавају спојеве на унутрашњој гасној инсталацији и да се у случају да примете непријатан мирис што може указивати на истицање гаса позову сервисера ради утврђивања и отклањања квара.

   

  Сервисер треба да изврши замену црева на гасним уређајима атестираним гибљивим цревима уколико су постојећа црева неодговарајућа или им је прошао век трајања.

   

  За гасне пећи неопходно је да се користе искључиво оригиналне атестиране цеви за одвод продуката сагоревања, као и да се уколико су гасни уређаји прикључени на димњак обавезно ангажују стручна лице за преглед и чишћење димњака. Преглед димњака врши се једном годишње, од стране димничара, а гасни апарати се сервисирају код овлашћених сервисера.

   

  Фасадни комби бојлери никако не би смели да се прикључују на димњаке јер за то нису предвиђени, као што се никако не би смели користити гасни уређаји који немају термозаштиту.

   

  Нови Сад – Гас не врши услугу инсталације и поправке унутрашњих гасних инсталација из разлога недовољне расположивости кадровских потенцијала и устаљене законске праксе, али је у циљу вођења социјално одговорне политике обезбедио службу за хитне интервенције која је у функцији 24 сата седам дана у недељи и којој грађани увек могу да се обрате за савет  и подршку на телефон  021/6413900 и 021/6411900 (за пријаву квара и хаварије  тастер 1).

   

  Ако грађани примете истицање гаса у кућном мерно регулационом сету или осете непримерено карактеристичан мирис потребно је да одмах обавесте дистрибутера ради провере.

   

  За сва појашњења стојимо Вам на располагању и трудићемо се као и до сада да Вам у што краћем року и на што бољи и по Вас лакши начин изађемо у сусрет, а Вас молимо за стрпљење и разумевање.

   

   

  Нови Сад, 08.03.2021. године.

   

                                                                                                                             НОВИ САД-ГАС

   

                                                                                                                             ВД  Д И Р Е К Т О Р

                                                                                                                             мр Милан Ђукић

   

  Саопштење

   
   
Strana 1 od 21. sledeća