istorija -dp novi sad gas

Info servis vesti:

 • Obaveštenje 18. Apr. 2019.

   

  Obaveštavaju se potrošači prirodnog gasa, na području Sremske Kamenice

  grada Novi Sad, da će isporuka prirodnog gasa biti privremeno obustavljena u

  periodu od 07:00h do 15:00 časova dana 23.04.2019 godine, zbog radova na

  distributivnoj gasnoj mreži.

   

   

  DP “Novi Sad-Gas”

   
   
 • OBAVEŠTENJE O RADNOM VREMENU ZA NOVOGODIŠNJE I BOŽIĆNE PRAZNIKE 28. Dec. 2018.

   

  Obaveštavamo cenjene potrošače da će blagajne preduzeća u dane novogodišnjih i božićnih praznika raditi po sledećem rasporedu:

  ponedeljak, 31.12.2018.: 7:00 – 17:00

  utorak, 01.01.2019.: neradni dan

  sreda, 02.01.2019.: neradni dan

  ponedeljak, 07.01.2019.: neradni dan

   

  Svim našim potrošačima želimo srećnu i uspešnu 2019. godinu i srećne Božićne praznike!

  Kolektiv “NOVI SAD - GAS”

   
   
 • Obaveštenje 25. Oct. 2018.

   

   

  Predmet: DOSTAVA PORUDŽBENICE PRIRODNOG GASA

   

   

  Poštovani,

   

  U cilju blagovremene izrade plana fizičkog obima distribucije prilikom ugovaranja nabavke prirodnog gasa sa isporučiocem JP“Srbijagas“, potrebno je da dostavite Vaše potrebe za prirodnim gasom za period od oktobra 2018 do decembra 2019. godine.

  Dostavljena mesečna dinamika potreba za prirodnim gasom biće korišćena kod ugovaranja sa JP“Srbijagas“ za 2019. godinu, kako bi obezbedili dovoljne količine gasa za potrebe svih potrošača koji su priključeni na distributivnu gasnu mrežu.

  Molimo Vas da sa punom odgovornošću popunite PORUDŽBENICU ZA PRIRODNI GAS i dostavite je na adresu DP“NOVI SAD-GAS“, Teodora Mandića 21, 21000 Novi Sad ili na

  e-mail: biljana.nenadic@novisadgas.rs.

  Porudžbenicu možete preuzeti i sa sajta www.novisadgas.rs

  Prijava se popunjava po principu: jedno merno mesto-jedna prijava.

   

  Uz porudžbenicu molimo vas da popunite i prijavu mesta isporuke za koju se ista odnosi.

   

  U prilogu dopisa dostavljamo Vam PORUDŽBENICU ZA PRIRODNI GAS, a rok za dostavu iste je 20.10.2018. Poštovanje datog roka je u interesu Vašeg urednog snabdevanja prirodnim gasom u navedenom periodu.

   

  Za sve informacije u vezi prijave potrošnje obratite se na telefone: 021/6413-135 i 6413-900 lok 153.

   

   

   

   

  S poštovanjem!

   

  DP “NOVI SAD-GAS“

   

   

  Porudžbenica za prirodni gas

   
   
 • Obaveštenje za nove korisnike (tipski - domaćinstva) 13. Aug. 2018.

   

  DP "Novi Sad - Gas" obaveštava svoje buduće potrošače, odnosno sve građane koji su zainteresovani za izgradnju gasnih priključaka da cena kućnog gasnog priključka iznosi 98.334,00 dinara. Ovom cenom je obuhvaćena:

  • energetska saglasnost odnosno odobrenje za priključenje do 53kW
  • izgradnja kućnog gasnog priključka od uličnog voda do mesta predviđenog za KMRS
  • isporuka i montaža merno regulacione stanice G-4T
  • kontrola i overa projekta unutrašnje gasne instalacije
  • tehnički prijem izvedene unutrašnje gasne instalacije
  • PDV u iznosu od 20%

   

  Uslovi plaćanja su 30% avansno, a ostatak duga na 7 mesečnih rata, sa kamatom od 8% na godišnjem nivou. Ukoliko budući potrošač želi da izvrši uplatu u celosti, odnosno u celini avansno, tada cena kućnbog gasnog priključka sa PDV-om iznosi 89.122,80 dinara.

   

  DP "Novi Sad - Gas"

   
   
 • OBAVEŠTENJE O RADNOM VREMENU BLAGAJNE U DANE USKRŠNJIH PRAZNIKA 03. Apr. 2018.

  Obaveštavamo cenjene potrošače da će blagajne preduzeća u dane praznika raditi po sledećem rasporedu:

  -   Petak, 06.04.2018. od 7,00 – 13,00

  -   Subota 07.04.2018. od 7.00 – 13.00

  -   Ponedeljak 09.04.2018. od 7.00 – 13.00

   

  Svojim  potrošačima želimo srećne uskršnje praznike!

   

  “NOVI SAD -  GAS”

   
   
Strana 1 od 17. sledeća