istorija -dp novi sad gas

Info servis vesti:

 • Obaveštenje potrošačima prirodnog gasa u Bukovcu 17. Dec. 2014.

   

  Obaveštavaju se potrošači prirodnog gasa u Bukovcu da će isporuka prirodnog gasa biti privremeno obustavljena dana 18.12.2014.godine u periodu od 07:00 do 13:00 časova zbog hitne intervencije na gasovodu.

  Sa poštovanjem,

  Novi Sad - Gas DP

   
   
 • Obaveštenje o promeni cena prirodnog gasa 15. Oct. 2014.

   

  Poštovani potrošači,

  Obaveštavamo vas da će cena prirodnog gasa počev od 15.11.2014. godine za kategoriju kupaca “mala potrošnja - domaćinstva” iznositi 48,82 din/m³ gasa. Nova cena će se primenjivati na drugu polovinu novembarske potrošnje a biće iskazana na računima koji će se potrošačima dostaviti u decembru 2014. godine.

  Cena prirodnog gasa za ostale grupe kupaca na distributivnoj gasnoj mreži niskog pritiska iznosiće 46,68 din/m³, dok će  za grupe kupaca na distributivnoj gasnoj mreži srednjeg pritiska iznositi 44,69 din/m³. Nova cena za ove grupe kupaca primenjivaće se od 01.11.2014. godine.

  Cena prirodnog gasa za javno snabdevanje utvrđena je u skladu sa Metodologijom za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje (“Službeni glasnik RS” broj 75/14).

  Savet Agencije za energetiku RS je na 276. sednici održanoj 14.10.2014. godine, u skladu sa Zakonom o energetici, doneo Odluku o davanju saglasnosti na Odluke o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje.

  S postovanjem,

  Novi Sad – Gas DP

   
   
 • Obustave isporuke prirodnog gasa (na dan 15.10.2014.godine) 14. Oct. 2014.

   

  Dana 15.10.2014. godine JP "Srbijagas" Novi Sad izvodi radove na gasovodu kod Jugoalata i zbog toga biće obustavljena isporuka gasa za MRS Telep i Industrijsku zonu Zapad u periodu od 6:00 do 21:00 čas.

  Delovi grada koji ostaju bez gasa :

  • TELEP
  • ADICE
  • 7 JULI
  • VETERNIČKA RAMPA

   

  Dana 15.10.2014. godine DP "Novi Sad-Gas" izvodi radove na razvodnom gasovodu Rumenka-Kisač, i to od 7:00 do 15:00 časova.

  Naselja koja ostaju bez gasa su :

  • RUMENKA
  • KISAČ
  • ČENEJ
  • STEPANOVIĆEVO

   

  u slučaju padavina radovi će biti odloženi.

   
   
 • Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje 10. Oct. 2014.

   

  Upravni odbor “Novi Sad – Gas” DP je dana 08.10.2014. godine doneo Odluku o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje. Predlozi cena upućeni su Agenciji za energetiku na davanje saglasnosti, i primenjivaće se od 01.11.2014. godine, osim za grupu “mala potrošnja-domaćinstva” za koju se primenjuje  od 15.11.2014. godine.

  Prilog: Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

   
   
 • Odluke o davanju saglasnosti na cene prirodnog gasa 12. Sep. 2014.

   

  Savet Agencije za energetiku Republike Srbije je na 273. sednici od 11.septembra 2014.godine doneo Odluku o davanju saglasnosti na predloženu Odluku o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje i Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o ceni pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa. Odluke se primenjuju od 1.oktobra 2014.godine.

  Prilog 1: Odluka o davanju saglasnosti na odluke o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

  Prilog 2: Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o ceni pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa

   
   
Strana 1 od 7. sledća